top of page

ייפוי כוח מתמשך – כיצד מסתיים ייפוי הכוח המתמשך? כתבה אחרונה בסדרה

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכם לא רק לקבוע איך ינוהלו עניינכם במקרה של אובדן כשירות אלא גם באלו מקרים הייפוי מסתיים.


בכתבות הקודמות סקרנו את ההליך המשפטי החדש יחסית מ 2017 – ייפוי כוח מתמשך. נזכיר כי עד לא מזמן הייתה אפשרות אחת בפני אדם שאיבד את כשירותו, "מינוי אפוטרופוס" ע"י בית המשפט המחליט מי יהיה הממונה על נכסי האדם ובעצם על חייו של האדם בפועל, לכן אדם שמונה לו אפוטרופוס מאבד את השליטה על חייו. בשל פגיעה זו בכבוד האדם, המחוקק הציע חלופה המחזירה את השליטה למן דהוא, לנהל את חייו ואת בחירותיו לעתיד בעודו מסוגל לכך – בהליך זה יש לנו את היכולת לקבוע לא רק מי ינהל את ענייננו במידה ולא נהיה כשירים אלא גם באילו דרכים ינוהלו ענייני הבריאות והרכוש שלנו. זהו ייפוי הכוח המתמשך. בכתבות הקודמות בסדרה סקרנו את סוגי ייפוי הוכח המתמשך, השלכותיו על חיי האינדיבידואל וכמובן הפיקוח על הממונה או הממונים. כעת נסקור מהו הדין בביטול או פקיעת ייפוי הכוח המתמשך.

כיצד והאם אפשר לבטל ייפוי כוח מתמשך?

מטבע הדברים, אנחנו לא חיים לנצח וגם מצב גופני או מנטלי שאינו מאפשר שליטה על חיינו היינו הפיך. ולכן גם ייפוי הכוח המתמשך שהענקנו הוא זמני ויכול לפוג תוקפו אם מסיבות טבעיות או מסיבות אחרות שנמנה להלן. באפשרותנו להביא לסיומו את ההליך של ייפוי הכוח המתמשך בשני אופנים: 1. ביטול על ידי האדם עצמו שעבורו נערך ייפוי הכוח המתמשך – דהיינו האדם הממנה 2. ביטול על ידי צד שלישי במקרה הראשון, האדם הממנה יכול בכל עת לבטלו בקלות. הליך ביטול הייפוי כוח, קל מאוד ובשונה מהליך מינוי אפוטרופוס בית משפט בו רק בית המשפט רשאי להביא לסיום האפוטרופסות ובכך מפקיע את חייו של האדם מידיו. בהליך המתקדם של ייפוי הכוח המתמשך, הממנה, האדם שערך את ייפוי הכוח המתמשך עבור עצמו, הוא היחיד המוסמך מתי לסיימו ובאיזה שלב. הביטול נעשה בפועל על ידי שליחת הודעת ביטול ייפויי הכוח המתמשך לאפוטרופוס הכללי.

מקרה נוסף בו ניתן לבטל את ייפוי הכוח המתמשך הוא ע"י צד שלישי. הצד השלישי יכוך להיות בני משפחה, היועץ המשפטי או בית המשפט. על העותרים לביטול לפנות לבית המשפט ולספק את הסיבה בגינה הם מבקשים לסיים את ייפוי הכוח המתמשך – אם במקרה ומיופה הכוח אינו מבצע את הפעולות שנתבקש על ידי המממנה ובניגוד להוראותיו המפורשות וכמובן במקרה של פגיעה בהתנהלות חייו של האדם הממנה. אם בית המשפט רואה כי למרות שיש לממנה מיופה כוח, יש למנות לו אפוטרופוס, מצב זה קורה בעיקר כאשר מיופה הכוח עצמו חדל להיות כשיר לנהל את ענייניו הוא כל שכן את ענייני הממנה. עוד עילה לביטול על ידי צד שלישי, הוא שהממנה ציין סעיף לפיו גם אם הוא עצמו יבקש את ביטול המינוי יש להתעלם מרצונו, במקרה זה רק בית המשפט יוסמך לבטל את ייפוי הכוח המתמשך. ייפוי כוח עשוי להיות מבוטל על ידי צד שלישי כאשר ישנו חשד כי כשייפוי הכוח נעשה בתנאי ניצול ותחת לחץ כאשר הייפוי עצמו הוא פעולה בלתי הוגנת כלפי הממנה ורצונותיו. ניצול מצב כשירותו הלקוי של הממנה, באם הממנה חתם על התצהיר מבלי להבין על מה הוא חותם גם בהליך של ביטול על ידי צד שלישי יש חשיבות ראשונה במעלה לדעותיו ורצונותיו של הממנה ובית משפט לא יבטל את המינוי אם לא שמע טיעונים, ככל שהמצב מאפשר, מן הממנה.

פקיעת תוקף של ייפוי הכוח המתמשך

כפי שציינו, לממנה יש אפשרות לבקש את המינוי לזמן קצוב או לתחומים קצובים בחייו ועל כן יכול לפקוע תוקפו של ייפוי הכוח ברגע שהגיע התאריך בו ביקש הממנה לסיים את המינוי. עוד סיטואציות בהם פוקע תוקף המינוי הן:

1. אחד מן הצדדים בהסכם הלך לעולמו

2. הממונה אינו עומד יותר בתנאי הכשירות לייפוי הכוח המתמשך

3. שלילת רישיון מקצועי – אם מונה מיופה בגין מקצועו כגון רופא או פסיכיאטר אזי שלילת רשיונו גורמת לפקיעה אוטומטית של המינוי

4. פרידה וגירושין – במקרה ומיופי הכוח הינם בני זוג ידועים בציבור או נשואים שסיימו את מערכת היחסים

5. אובדן כשירות של מיופה הכוח עצמו.

בכל אחד מן המקרים הללו יש לפנות לאפוטרופוס הכללי ולבקש את פקיעת תוקפו של ההליך.

סיום תפקידו של מיופה הכוח בשל פטירת הממנה

עוד דרך בא מגיע לסופו ייפוי הכוח המתמשך היא כמובן, מותו של הממנה. החוק מתיר למיופה לפעול מטעמו של הנפטר לתקופה קצרה לאחר המוות על מנת להסדיר את ענייניו באופן סופי. לאחר פטירת הממנה על המיופה לרכז את כל הנכסים של הממנה בהם טיפל לעיזבון הנפטר שיחולק בין יורשיו רק לאחר צוואההמאושרת על ידי מהאפוטרופוס הכללי או צו ירושה. בין פטירתו של הממנה ועד חלוקת רכושו בין יורשיו, המיופה יכול להמשיך לפעול בשמו תחת תנאים ופעולות מוגבלים עד 90 יום. הפעולות שמיופה הכח יוכל לבצע הן – המשך טיפול בנכסים הדורשים ניהול שוטף כגון דירה מושכרת או כל נכס העלול להינזק ללא טיפול. תשלום חשבונות וחובות של הנפטר. הסדרת הקבורה והוצאות עבור הפטירה. לאחר 90 יום מיום הפטירה של הממנה מסיים המיופה את תפקידו וזאת גם אם אין מחליף לניהול עזבונו של הממנה.


יש לכם שאלות נוספות? רוצים לדעת עוד? הצטרפו אלינו לוובינר "על ייפוי כוח מתמשך" עם המומחים של ווביז - הירשמו לוובינר כאן >>>

Commentaires


עוד כתבות במיוחד בשבילך

bottom of page