top of page

ייפוי כוח מתמשך – כיצד זה נעשה בפועל ומי יכול להיות מוסמך לבצעו? כתבה שנייה בסדרה

אחרי שהכרנו את הכלי שנקרא ייפוי כוח מתמשך כדאי שנכיר כמה כללים שיעזרו לנו לבחור מיופה.


אחרי שהכרנו מעט את הכלי המשפטי ייפוי כוח מתמשך, אנו מבינים שעם היכולת לתת לאדם לבחור את ניהול ענייניו במידה וימצא לא כשיר, הוא משימה לא קלה ופשוטה. הרי בסופו של דבר המיופה יהיה אדם היכול לשלוט בכל חיינו ולכן יש להפעיל מנגנון פיקוח והגנה על הממנה. המחוקק קבע כמה כללי בסיס על מנת לדאוג כי המיופה יהיה אדם בר סמכא אשר הממונה יכול להפקיד בידיו את ענייניו בלב שקט וכמובן, מנגנון פיקוח על המיופה, שנועד לוודא כי המיופה עושה בכוחו שימוש בדיוק לפי בקשותיו של הממנה. כשאנו באים לסקור את המנגנונים שנועדו להגן על הממנה, נתחיל בכשירות – מי רשאי להיות ממונה על ענייננו במקרה של אי כשירות מצדנו.


מי יכול להיות מיופה כוח?

מטבע הדברים, מיופה הכוח יהיה אדם הקרוב אל הממנה – בן/בת זוג, צאצא או קרוב משפחה. במקרים אחרים יהיה זה איש מקצוע מוסמך כגון עורך דין, רופא, או פסיכיאטר. לא משנה מי יהיה הממונה מטעמנו, יש לוודא כי הוא עומד בכל תנאי הכשירות לנהל את עניינינו. אלו הם התנאים: 1. על הממנה והממונה להיות בגירים – דהיינו שמלאו להם מעל 18 שנים ועל שניהם להוכיח כי הם בדעה צלולה ומבינים את המשמעות של ההליך. 2. הסכמת הצדדים – על מיופה הכוח להסכים לקבל את המינוי תוך הבנה של האחראיות הנלוות. מיופה הכוח חייב לחתום על המסמך בשונה מייפוי כוח רגיל. 3. הסכם ייפוי כוח מתמשך קביל רק אם נחתם על ידי עורך דין שעבר הסמכה מיוחדת מהאפוטרופוס הכללי.

מי אינו יכול לכהן כמיופה כוח:

1. מי שעצמו נתון תחת ייפוי כוח. אם התמנה לו אפוטרופוס או שייפוי כוח מתמשך שחתם עליו נכנס לפועל – כלומר אדם אשר אינו כשיר לנהל את ענייניו בעצמו.

2. אדם שכבר חתום על 3 הסכמי ייפוי כוח מתמשך.

3. מי שמשכיר דיור או מקבל תמורה על דיור מאת הממנה חוץ מקרובי משפחה

4. מי שמעניק טיפול רפואי בתשלום לאדם הממנה מלבד קרוב משפחה

5. מי שחותם על ייפוי הכוח בשם המדינה – רופא או עורך דין פסיכולוג או עובד סוציאלי. כל הללו לא יכולים להיות מיופים באם הם חותמים על המסמך בשם המדינה.

6. מי שהוכרז כפושט רגל או כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל.

מנגנון הפיקוח על ייפוי כוח מתמשך

מנגנון הפיקוח הראשון הוא ההחלטה מי כשיר לנהל את עניינו במידה ואנו לא כשירים. אך אפילו לאחר שנבחר מיופה על פי כל הקריטריונים הנזכרים למעלה יש כמה מנגנוני פיקוח, זאת למרות שההליך עצמו נועד על מנת למזער את התערבות המדינה בחיינו הפרטים והמדינה לא מפקחת על מיופה הכוח כפי שהיא מפקחת על משרד או על האפוטרופוס שמונה על ידי המדינה. יש מספר מנגנונים שנוצרו על מנת לוודא כי מיופה הכוח פועל בהתאם לצו של הממנה: 1. ניתן למנות אדם שהמיופה חייב לו דין וחשבון – אדם זה נקרא מיודע ועליו לראות כי ההחלטות של המיופה נעשות על פי רצונותיו של הממנה. 2. הממנה יכול לבקש מהאפוטרופוס הכללי פיקוח על המיופה. 3. ישנן פעולות מסוימות שיכולות להתבצע על ידי המיופה רק על ידי הנחייה מפורשת בכתב של הממנה 4. ישנן פעולות שלא ניתן לבצע בשם הממנה ללא אישורו של בית המשפט למשל עסקאות נדל"ן 5. הממנה קובע הנחיות והגבלות עוד בטרם והוא אינו כשיר, לעתיד ולמיופה וכך המיופה חייב לפעול בהתאם להן. 6. על מנת שהסכם ייפוי הכוח המתמשך יכנס לתוקף חובה להגיש תצהיר לאפוטרופוס הכללי על מנת לאשר כי יש להפעיל את ההסכם והאדם אכן אינו כשיר לנהל את ענייניו. 7. כל אדם מיודע או בן משפחה ראשי להגיש תלונה לאפוטרופוס הכללי על התנהלות המיופה.


הפעלת ייפוי הכוח המתמשך

את הסכם המינוי נערוך עוד בטרם מגיע האדם למצב של אי כשירות, כך, שהוא יכול לשלוט בדעה צלולה על ניהול ענייניו. כאשר הממנה חדל להבין את התחום או לא מצליח לנהל עצמו בעניין בו יש הסכם, מיופה הכוח צריך להגיש תצהיר לאפוטרופוס הכללי המראה כי חלים התנאים להפעלת ייפוי הכוח המתמשך ויש להכניס לתוקף את ההסכם באופן חלקי או מלא לפי מצב הממנה. אם לא כתוב במפורש בהסכם ייפוי הכוח המתמשך על התנאים בהם יופעל הייפוי, אזי יש צורך בדעת מומחה שתצורף לתצהיר.

לאחר אישור התצהיר האפוטרופוס הכללי ייתן אישור וייפוי הכוח המתמשך יכנס לתוקפו לאחר כ 3 ימי עסקים. האפוטרופוס הכללי ישלח הודעה לאנשים המיודעים ובני המשפחה של הממנה במידה ויש. לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים יורשה המיופה לפעול בענייניו של הממנה וזאת לפי הקבוע בהסכם.

כיצד מבוטל הסכם ייפוי כוח מתמשך, מי מוסמך לבטלו ומתי פוקע תוקפו? כל זאת בכתבה הבאה והאחרונה בסדרה.

Comments


עוד כתבות במיוחד בשבילך

bottom of page