top of page

חושבים על העתיד - ייפוי כוח מתמשך

החיים יכולים לזמן לנו הפתעות לא נעימות. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לנו לקבל עכשיו החלטות משמעותיות בנוגע לעתצידנו למקרה בו נגיע למצב בו לא נוכל לקבל אותם.


כולנו בטוחים שתמיד נהיה בשליטה, ומה הפלא? אתם בשיא הפריחה שלכם, הילדים כבר גדולים אתם נהנים מהחיים, אדונים לעצמכם ולא חושבים על המחר. דווקא עכשיו זהו הזמן הנכון לחשוב על המחר ולהכין את עצמכם בצורה מדוקדקת גם לדברים הפחות נעימים בחיים. החיים, יכולים לזמן לנו הפתעות פחות נעימות שידרשו מאיתנו החלטות שאולי לא נהיה כשירים לבצע ולכן מוטב כי נבצע אותם כל עוד כוחנו במותנינו. ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי חדש שנועד על מנת שכולנו נוכל להסדיר את עתידנו בצורה הנראית לנו ביותר כל עוד אנו כשירים וחדים למשימה. זהו כלי שבאמצעותו תוכלו לקבוע מי מטעמכם יטפל בהחלטות החשובות לגביו במידה ויגיע חלילה למצב בו יאבד את כשירותו לקבלת החלטות בנוגע לענייניו הפרטים – מרכוש ועד הליכים רפואיים. ייפוי כוח מתמשך לרוב נעשה על מנת לוודא את עתידו של אדם בשלהי חייו, העלול לסבול מאי כשירות בשל מחלות הזקנה אך כוחו יפה גם לכל בעיה בריאותית השוללת את כשירותו השכלית של אדם.


מהו אפוטרופוס ומה ההבדל בינו לבין ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי חדש יחסית מ 2017. עד לפני זמן לא רב הייתה אפשרות אחת בפני אדם שאיבד את כשירותו והיא "מינוי אפוטרופוס" . הליך "מינוי אפוטרופוס" מנוהל ע"י בית המשפט ועלול לפגוע בזכויותיו ורצונותיו של האדם, כיוון שבהליך זה בית המשפט הוא המחליט מי יהיה הממונה על נכסי האדם ובעצם על חייו של האדם דה פקטו. למעשה, אדם שמונה לו אפוטרופוס מאבד את השליטה על חייו ואין לא כל יכולת השפעה על מהלך חייו מאותו הרגע.

ב-2017 המחוקק הציע חלופה המחזירה את השליטה לאדם שאיבד את כשירותו – ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אחד מאיתנו לנהל את חייו ואת בחירותיו לעתיד בעודו מסוגל לכך. ההליך מאפשר לנו לקבוע לא רק מי ינהל את ענייננו במידה ולא נהיה כשירים אלא גם באילו דרכים ינוהלו ענייני הבריאות והרכוש שלנו.

בנוסף, ייפוי כוח מתמשך ניתן לביטול בכל רגע וניתן לשנות תדיר את ההחלטות והנוסחים בו. אם כך ייפוי כוח מתמשך מחזיר את השליטה לידינו במקרים בהם לא תהיה לנו אפשרות לשלוט בפועל על חיינו.

סוגי ייפוי כוח מתמשך

עד כה למדתם כי השליטה חזרה לידיכם, אך מעבר לכך תוכלו ממש לקבוע באילו תחומים תרצו להעניק ייפוי כוח למי מטעמכם. הנה האופציות העומדות בפניכם:

ייפוי כוח מתמשך כללי

זהו ייפוי כוח לכל תחומי החיים – ממצב אישי כמו נישואים ועד רכוש ובריאות. בייפוי כוח זה הממנה משאיר את שיקולי הדעת בידי המיופה ומפרט עבורו הנחיות פעולה אשר על פיהן ינהל את ענייני הממנה. ישנם פעולות אותן חייב הממנה להסמיך את המיופה לביצוע פעולתן כאון אישורי הוצאת כספים, הוצאת סכומים גבוהים וכמובן יש פעולות החייבות אישור נוסף של בית משפט כגון עסקאות נדל"ן.

ייפוי כוח מתמשך עבור מצב אישי

ייפוי כוח זה כוחו יפה רק עבור קביעת מקום מגורים , אופן הטיפול היומיומי בבריאותו ורווחתו האישי של האדם. אמנם ייפוי כוח כללי מתייחס לנושאי הבריאות אך ייפוי כוח זה מסמיך את המיופה לנהל אך ורק את ענייני הבריאות של הממנה.

ייפוי כוח מתמשך עבור רכוש

ייפוי כוח זה כולל את דרכי הטיפול והניהול ברכושו של אדם – נכסים או השקעות שימוש בכספים לפי הנחיות הממנה, טיפול בחובות והתחייבויות החל ממיסים וכלה בתשלום חובות.

ייפוי כוח מתמשך עבור מצב רפואי

את ייפוי כוח זה לא חייב לערוך רק עורך דין אלא בעלי מקצוע נוספים כגון רופא או עוזרת סוציאלית או פסיכיאטר על גבי טופס המיוחד לכך.


חשוב לציין כי ביצוע של ייפוי כוח מתמשך יכול להתבצע אך ורק על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי

רוצים לדעת מי ראשי להתמנות למיופה כוח? כיצד ייפוי כוח מתמשך ישפיע על עתידכם? המשיכו לכתבה הבאה >>>

Comments


עוד כתבות במיוחד בשבילך

bottom of page