top of page

הספירה לאחור החלה – הפקדות סוף השנה לקופות הגמל

בין אם אתם עצמאיים ובין אם אתם שכירים, סוף שנה מעבר לפינה וחשוב כי לא תפספסו את ההזדמנות להפקדה השנתית וכמובן – הטבות המס הבאות עמה.


כל שנה בנובמבר דצמבר, גופים שונים מזכירים למיליוני החוסכים בישראל לא לפספס את הפקדות סוף השנה וזאת על מנת לנצל את הפטור ממס הניתן להם מהמדינה בעת הפקדה לקופת הגמל. אין סpק שזו אחת ההטבות המשמעותיות ביותר שהמדינה נותנת לחוסכים לפנסיה. מי זכאי כמה מפקידים ואיך? גלו את התשובות בהמשך.

הפקדה שנתית והטבת המס

שנת 2022 כבר מעבר לפינה ואחריה לא ניתן יהיה לנצל את הטבת המס הניתנת על הפקדות לקופת הגמל ב 2021. על כספי הפקדה, עצמאים ושכירים כאחד צריכים לשלם מס הכנסה למדינת ישראל אך המדינה מוותרת על מס ההכנסה ובלבד שאת הכספים שאנו מייעדים לפיקדון נפקיד בקופת גמל או קופת השתלמות בחיסכון לטווח ארוך או בינוני. אם הפקדתם כספים לקרן השתלמות תוכלו למשוך אותם למטרת לימודים המוגדרים כהשתלמות מקצועית רלוונטית לעיסוקכם, לאחר 3 שנים, אך אחר 6 שנים תוכלו למשוך את הסכום בקרן לכל מטרה שהיא. קרן השתלמות היא צורת החיסכון היחידה בה הפקדה פטורה ממסי רווח הון עד תקרתה. מדובר בסכום לא מבוטל של כסף, אז מה היא הטבת המס המגיעה לכם ואיך תממשו אותה? נתחיל:

לאן מפקידים?

תוכלו להפקיד בשלוש תוכניות קלאסיות המאושרות על ידי מס הכנסה והן – קרן פנסיה, פוליסת ביטוח וקופת גמל. החל מ 2008 ניתן למשוך את הסכום שחסכתם בכל אחת מהתוכניות כקצבה חודשית בגיל פרישה. בקופת גמל אין מנגנון המסדיר תשלומי קצבת פנסיה קבועים ועל החוסך להעביר את הסכום שנצבר לו לקרן פנסיה כדי למשוך קצבה חודשית. אך אם בחרתם בחיסכון המתבצע דרך קרן פנסיה, ההעברה למבוטח מתרחשת חודש בחודשו, כך שכדאי להתחשב בכך כאשר בוחרים לאן להפקיד את כספי הפנסיה והגמל. לאחר שלקחתם בחשבון את הצרכים האישיים שלכם והחלטתם לאן אתם מפקידים את כספי החיסכון שלכם הגיע השלב הבא – כיצד אתם נהנים מההטבה.

איך מנצלים את הטבות המס על הפקדה לקרנות בסוף השנה?

אם אתם שכירים, המעסיק מפקיד עבורכם מדי חודש חלק מקרן הפנסיה כאשר אתם משלימים את החלק שלכם. לכן הטבת המס מוענקת על החלק אותו אתם השכירים משלמים בצורת זיכוי – המדינה מזכה אתכם בהחזר מס של 35% מסכום ההפקדה. ההטבה מוגבלת עד 600 ₪ בחודש. אם תבחרו לחסוך מעבר לכך לא תהיו זכאים להטבה. אתם יכולים ליהנות מההטבה גם אם אתם בוחרים להפקיד בצורה עצמאית מחוץ לתלוש השכר - שכיר יכול להפקיד 16% ממשכורתו, עד 8,700 שקל (זאת בתנאי ששכרו אינו עולה על 35,0000 שקל), ובשל כך הוא זכאי לניכוי וזיכוי ממס כמו עובד עצמאי. ואם אתם עצמאיים, ההטבות ינתנו כנגד הסכומים שהפרשתם לפנסיה – אתם יכולים להפקיד 11% מהכנסתכם השנתית, עד 208,800 שקל לשנה ואז אתם זכאים להטבת ניכוי ממס, הטבה המקטינה את שיעור החבות במס על השכר החודשי ובגובה ההפקדה לפי סעיף 47. תוכלו גם ליהנות מהטבה על פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה האומר כי כעצמאיים אתם יכולים להפקיד 5% מההכנסה השנתית (עד 208,000 שקלים) וליהנות מזיכוי – החזר בגובה 35% מסכום ההפקדה.

על מנת לנצל את ההטבות הללו עוד בשנת המס הנוכחית עליכם לבצע את ההפקדות הללו בין חודשים נובמבר ודצמבר לפי האמור לעיל וליהנות מהטבת מס שיכולה להגיע לאלפי ועשרות אלפי שקלים בשנה. בואו להתייעץ עם המומחים שלנו כדי להבין איך אתם יכולים לחסוך את הסכום הזה.

Comments


עוד כתבות במיוחד בשבילך

bottom of page